جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من هنوزم میخوامتا – عاشقانه

میخوامت

چقد لذت داره

وقتی از همه جا بریــــدی و

کـــم آوردی یکی بیاد زیر پُــستت بنویسه :

“من هنوزم میخوامتا”