جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مرگم باد _احمد شاملو

احمد شاملو

مرگم باد !
اگر لحظه ای کوتاه بیایم
از تکرار این پیش پا افتاده ترین حرف
که دوستت دارم …
دوستت دارم ؛
به نجابت باران قسم …
 

احمد شاملو