جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کم اند ادمهایی که_عاشقانه

کم اند ادمهایی که

کم اند ادمهایی که

صبح که از خواب بلند می شی

می تونن مثل یه لبخند بزرگ 

پهن بشن روی همه ی روزت