جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سوسیس بندی و لازانیا _ طنز

تکستدونی

اطلاعیه خیلی خیلی مهم
بی هیچ وجه سوسیس بندری و لازانیا  نخورید
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
صبرکنید که من بیام باهم بخوریم