جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مردم اين روزها قيمت هر چيزي رو ميدونن …

ارزش ندانستن

مردم اين روزها قيمت هر چيزي رو ميدونن ،
ولي ارزش هيچي رو نميدونن ..!