جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته_عاشقانه

گلوله

حال مرا گلوله ای می داند
که فقط می خواهد
در قلب کسی بنشیند…