جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

توصيه به كلاغِ مادر

توصيه به كلاغِ مادر

“توصيه به كلاغِ مادر”
براي خواباندن جوجه‌هايت
قصه‌ي سفيد برفي را نخوان!
مي‌ترسند
از كابوس تبعيض.

 فاضل تركمن