جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

غروبی آرام برای یک تنهایی دو نفره!

ارنست همینگوی

باید
خودم را
بگذارم کنار ِ خودم
و پیاده رو را
تا آخرین سنگفرش
شانه به شانه راه برویم …

غروبی آرام
برای یک تنهایی دو نفره!

 سید محمد مرکبیان