جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عینک سیاه …

عینک

گفتنــــــد:

عیــــــنک سیـــــــــاهـــت را

بــــردار دنـــــــــــیا پــر از زیباییست
عیـــــنکـ را برداشــــتم
وحـشت کردم

از هـــــــــیاهـــوی رنـــگــــــها ؟؟؟؟؟!!!!!!

عیـــــــــنکم را بدهیــــــد

میــــــــــــــخواهم به دنــــــــــــیای

یکـــــــرنـــــگم پناه بـــــــــــرم……..