جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هموطن نوروز تو پیروز باد …

هموطن نوروز تو پیروز باد

هموطن نوروز تو پیروز باد / ای وطن هر روز تو نوروز باد
بعد از این هر روز بهتر روز ما / جاودانه تا ابد نوروز ما . . .

هفت سین آرزوها …

بهترین هفت سین زندگی

سعادت ، سخاوت ، سربلندی ، سروری ، سلامتی ، و سرور
که بهترین هفت سین زندگی است را برای شما آرزومندم…