جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مردم را که می‌شناسی….

آنوقت همین مردم لگدش می‌کنند و از رویش می‌گذرند‌

مردم را که می‌شناسی !
مردم از ترسوها خوششان نمی‌آید‌، اگرچه خودشان چندان هم شجاع نیستند‌.

آنها از ضعیف و ناتوان بیزارند‌. اگرچه خودشان هم کمتر قوی و توانا هستند‌.

این مردمی که من دیده‌ام خود به خود حامی قدرت هستند .

پشت کسی هستند که توانا باشد‌. اما اگر آن قدرت ضعیف شود‌، مردم خود به خود از او دور می‌شوند .
اگر قدرتی که می‌پسندند از پا در بیاید ،

آنوقت همین مردم لگدش می‌کنند و از رویش می‌گذرند‌، همین مردم…!

 محمود دولت آبادي

 

سرخی تو از من…

چهارشنیه سوری

تو هر کاری کنی خوبی … – عکس نوشته

خوبی

چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم … – عکس نوشته

خانه اش ویران باد

باهم بخندیم نه به هم بخندیم – عکس نوشته

باهم بخندیم