جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مپرس از من چرا در پیله ی مهر تو محبوسم…

تنها

مپرس از من چرا در پیله ی مهر تو محبوسم

که عشق از پیله های مرده هم پروانه می سازد

که می‌ خواهم با چشم‌ هام نگهش دارم…

متن زیبا

از سر عادت نیست
که وقتی می‌ روی
تا دم در همراهی‌ ات می‌ کنم
و بعد تا آخرین چشم‌ انداز
تا جایی که سر می‌ چرخانی لبخند می‌ زنی
مبهوت راه رفتنت می‌ شوم باز
آخر
چیزی از دلم کنده می‌ شود
که می‌ خواهم با چشم‌ هام نگهش دارم
لعنت به رفتنت
که قشنگ می‌ روی
از سر عادت نیست
که هیچ وقت باهات خداحافظی نمی‌ کنم
عشق من !
رفتنت
همیشه یعنی برگشتن
از سر عادت نیست
که وقتی برمی‌ گردی
حتا موهای سرم می‌ خندد
هیچ چیزی دل‌ انگیز‌تر از برگشتنت نیست
نارنجی !
تو که نمی‌ دانی
وقتی بر می‌ گردی
دنیا پشت سرت بی‌ رنگ می‌ شود .

 عباس معروفی

اسم مستعار امید _ حسین پناهی

اسم مستعار امید

عشق…

اسم مستعار امید های ناگزیری است که …

شنبه ها را به یکشنبه ها میکشاند…!!!

حیسن پناهی

دلنوشته _ عاشقانه

دوستت دارم آن قدر که نگفتم !

دوستت دارم
آن قدر
که نگفتم !

کم اند ادمهایی که_عاشقانه

کم اند ادمهایی که

کم اند ادمهایی که

صبح که از خواب بلند می شی

می تونن مثل یه لبخند بزرگ 

پهن بشن روی همه ی روزت