جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عشق عینک سبزی است …

عینک سبز کاه یونجه

عشق…
عینک سبزی است…
که انسان با آن…
کاه را یونجه می بیند…