جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بغض ها را گاهى بايد قورت داد …

بغض را غورت داد

بغض ها را گاهى بايد قورت داد ،
عاشقانه ها را از پنجره تف کرد و
درها را به روى همه بست
گاهى هيچکس ارزش دچار شدن را ندارد !