جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زمزمه های _کامران رسول زاده

عاشقانه

کمی به من برس
من از رسیدن تو
حالم خوب می‌شود

کامران رسول زاده

بانوی کسی باش که بهار را دوست دارد

بانوی کسی باش که بهار را دوست دارد

بانوی کسی باش
که بهار را دوست دارد
و باران را
و رسیدن را..

نیکی‌ فیروزکوهی

دل نوشته_عاشقانه

دل نواز

من فقط ســــازِ تو ام،

تنها تو نوازشم کن…

تنها تو،

مرا بنواز