جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خواندن نگاه – عاشقانه

نگاه عاشقانه

عشـــــــــــــــــــــــــق مـن
دیگـــر شعـر هایــم تمام شـده…
میشود نــگـاهـــــم را بــخـــوانی؟؟؟

آخه من از دستت چیکار کنم عشقم – عاشقانه

بغل عشق

بعضی وقتا از دستش عصبانی میشی
حرصتو در میاره با کاراش
سعی میکنی تحویلش نگیری اما خودتم میدونی نمیشه!
میاد پیشت میشینه لباشو آویزون میکنه و خودشو لوس میکنه
ازت عذر میخواد
و تو میدونی مقاومت جلوش سخت ترین کار دنیاست
سرشو تو بغلت میگیری و اشکاشو پاک میکنی و بازم میگی:
“آخه من از دستت چیکار کنم عشقم؟؟

من هنوزم میخوامتا – عاشقانه

میخوامت

چقد لذت داره

وقتی از همه جا بریــــدی و

کـــم آوردی یکی بیاد زیر پُــستت بنویسه :

“من هنوزم میخوامتا”