جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

جا برای من گنجشگ زیاد است _عکس نوشته

عکس نوشته زیبا

با زیباترین تعابیر جهان

با زیباترین تعابیر جهان

به کسی که عاشق توست
بگو هر روز
با زیباترین تعابیر جهان
بیدارت کند !
من اینجا هر شب تو را
با زیباترین تعابیر جهان
به خواب می سپارم …

دلنوشته_عاشقانه

کلاغ

این روزها باید مثل کلاغ باشی!!!
باید عادت کنی بدون اینکه کسی دوستت داشته باشه
زندگی کنی…!

بی رنگ رخ ات….

رنگ رخ

بی رنگِ رُخ ات

زمانه زندانِ من ست