جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تو زیبایی_عاشقانه

تو زیبایی

تو زیبایی، اما زمان،
مثل ساعت شنی،
چیزی از تو را کم می کند،
که دیگر پیدایش نمی کنی.
مگر در صورت دخترت،
یا قاب عکس روی دیوار،
یا گلی که کاشته ای
و هر روز
کمی از زیبایی ات را پای آن می ریزی.

آرمین یوسفی