جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دل نوشته_شمس لنگرودی

برخاستم از خواب
در پلکم تویی
و نمی‌دانم کجایی…


شمس لنگرودی