جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

غمگین مباش _شمس لنگِرودی

دل تنگی

غمگین مشو عزیز دلم
مثل هوا کنار توام
نه جای کسی را تنگ می‌کنم
نه کسی مرا می‌بیند
نه صدایم را می‌شنود
دوری مکن

شمس لنگِرودی