جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

سلام

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

و تو خودت را در آینه من آبی

بیا برویم باورمان را قدم بزنیم

تا شانه های خیابان خیال کنند

جنگل و دریا بهم رسیده اند . . .