جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

قلب هايمان خالي _نادر ابراهيمي

نادر ابراهيمي

ما در هيچ حال
قلب هايمان خالي از غم نخواهد شد
چرا که غم
وديعه يي ست طبيعي که ما را پاک نگه مي دارد
انسان هاي بي اندوه
به معناي متعالي کلمه
هرگز ” انسان ” نبوده اند و نخواهند بود
از اين صافي انسان ساز نترس

نادر ابراهيمي