جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مان همه را به يکسان از پا می اندازد_هاروکی موراکامی

هاروکی موراکامی

زمان همه را به يکسان از پا می اندازد
مثل آن درشکه چی که به اسب پيرش آنقدر شلاق می زند تا در جاده بميرد
اما تازيانه ای که به ما می زنند ملايمت ترسناکی دارد،
فقط چند تايی از ما می فهميم که کتک خورده ايم .

..
هاروکی موراکامی