جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

شكستن دل_ عاشقانه

شكستن دل

 

شكستن دل، به شكستن استخوان دنده می‌ماند
از بيرون همه‌چيز روبه‌راه است…
اما هر نفسی كه می‌كشی،دردی‌ست كه می‌كشی