جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آرزو

عکس خاص

به جان جوششم جویایه تو باشم
خسی بر موج دریای تو باشم
تمام آرزوهای منی تو
کاش یکی از آرزوهای تو باشم

شفیعی کدکنی