جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عاشقی دیدم که از معشوقه حسرت می خرید…

عشق تکه تکه

عاشقی دیدم که از معشوقه حسرت می خرید
تکه تکه قلب را می داد و مهلت می خرید

تا سحر بیدار بود و با زبان عاشقی
جرعه جرعه شعر می نوشاند و لکنت می خرید

لابلای دوزخِ شبهای حسرت زای خویش
در خیالاتش، کنار یار، جنت می خرید

در کنارِ سفره ی خالی، برای عشق خود
از خدای مهربان خویش برکت می خرید

لحظه لحظه ساعتش را می شکست و بعد از آن
لحظه ها را می شمرد و باز ساعت می خرید

قسمتش چیزی به جز تنها شدن گویا نبود
از قضا، در کوچه ی تقدیر، قسمت می خرید

متهم می شد میان خلق، اما باز هم
آبرو می داد و جایش، بار تهمت می خرید

نامِ شاعر را نگویم تا نباشد غیبتش
بینوا در شهر می گشت و محبت می خرید