جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اندکی از تو….

اندکی از تو


اندکی از تو

بسیاری از همه چیز است….

محمود درویش

ساز دل گفت که تو زمزمه ی ناب منی صدف قعر دلی…

نگاه جذاب

ساز دل گفت که تو زمزمه ی ناب منی
صدف قعر دلی،گوهر جذاب منی

شیون عشقی و در دام نی افتاده دلت
گل نیلوفر و در غارت مرداب منی

آسمان دل من بی تو چه ابریست صنم
روی بگشای ،که تو زیور شب تاب منی

از حدیث نگهت ناز بسی شرمنده است
سجده گاهت شده دل ،داد که محراب منی

طره ی موی تو تابیده به جان و دل من
خلقت ناب خدایی تو که اعجاب منی

ساز من ،زخمه بزن بر دل تارم امشب
ساغر مستی و قاصد شده در خواب منی

شور شهنازی “فریاد”م و ماهور زنم
دف و سنتور و رباب دل بی تاب منی