جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ز برق چشم رنگینت دلم را برده ای نم نم… – عاشقانه

چشم رنگی بلوند

ز برق چشم رنگینت دلم را برده ای نم نم!
از آن گیسوی زرینت غم از دل برده ای کم کم!
منم آن عاشقی که دلبرم بودی تو ای رعنا!
بدان ای دلبر قد سرو شدم از عشق تو خم خم