جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

انسان‌ها این حقیقت را فراموش کرده‌اند

شازده کوچولو

انسان‌ها این حقیقت را فراموش کرده‌اند، اما تو نباید فراموشش کنی.

تو تا زنده‌ای نسبت به چیزی که اهلی کرده‌ای مسئولی !

شازده کوچولو