جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آنقدر مدارا کرده‌ام _سیمین دانشور

سیمین دانشور

آنقدر مدارا کرده‌ام
که دیگر مدارا عادتم شد
وقتی خیلی نرم شدی
همه تو را خم می‌کنند …

سیمین دانشور

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن….

سیمین دانشور

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن ؛
به رفتن که فکر می کنی
اتفاقی می افتد که منصرف می شوی،
می خواهی بمانی
رفتاری می بینی که انگار باید بروی..!
و این بلاتکلیفی
خودش کلــــــی جـــــــهنم است …

سیمین دانشور

دل نوشته_ سیمین دانشور

سیمین دانشور

من زنم و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو!
قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشمت می آید
تاسف بار است که باید لباس هایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم!

سیمین دانشور