جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بعضی از چیز ها_ عاشقانه

بعضی از چیز ها

بعضی از چیز ها
تنها از دور ظاهر آرام و زیبا دارند
و انسان
برای نزدیک شدن به آنها نباید پافشاری کند
مثل عشق
سیاست
و مهاجرت…
من بر آسمان خراش ها
پرنده های مهاجر زیادی دیده ام
که چشم هایشان پر از اشک بود!

گفته های برتراند راسل

برتراند راسل

تا چهل سالگی که مغزم خوب کار می‌کرد به ریاضیات و پژوهش پرداختم.
از چهل تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده‌ بود به فلسفه روی آوردم
و در اواخر که به‌کلی کله‌ام کار نمی‌کرد به سیاست.”

برتراند راسل