جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مرگ در گیسوان …

مرگ در گیسوان

مرگ در گیسوان خفتهٔ توست!
کاش باد از جانب تو به سمت من بوزد ..

 مهدی توترخانی