جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سفر دور دنیا_عاشقانه

ژان کوکتو

سفر دور دنیا سفری ناچیز است
در برابر سفری که همراهِ تو می روم
هر روز بیشتر، هر روز افزون تر دوستت دارم
سقفِ من جایی ست که تو زندگی می کنی …

 ژان کوکتو