جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلتنگیم _عاشقانه

دلتنگیم را

دلتنگیم را
به جاده گره می زنم
تا سفر
یادتورا
در من گم کند