جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

از خیالِ تو_سعدی

از خیالِ تو

از خیالِ تو به هر سو که نظر می‌کردم
پیش چشمم در و دیوار مُصور می‌شد…

سعدی

ای خفته ی روزگار _سعدی

سعدی

ما را همه شب نمی برد خواب
ای خفته ی روزگار دریاب

سعدی

نزدیک نمی شوی _سعدی

نزدیک نمی شوی

نزدیک نمی شوی به صورت
وز دیده ی دل
نمی شوی دور!

سعدی

گرگ دهن آلوده یوسف_ سعدی

گرگ دهن آلوده یوسف

ای یار جفاکرده پیوندبریده
این بود وفاداری و عهد تو ندیده

در کوی تو معروفم و از روی تو محروم
گرگ دهن آلوده یوسف ندریده

ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتند
افسانه مجنون به لیلی نرسیده

سعدی