جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ساعت نشدم پشت به دیوار کنم،خود را به دقیقه… – عاشقانه

ساعت عشق

ساعت نشدم،پشت به دیوار کنم
خود را به دقیقه ها گرفتار کنم
ساعت شده ام که دوستت دارم را
هر ثانیه در گوش تو تکرار کنم