جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

با کسي زندگي کن که…

زندگی کن

با کسي زندگي کن که مجبور نباشي
يه عمر براي راضي نگه داشتنش فيلم بازي کني . . .