جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ناراحت کننده است ولی واقعیت داره _اموزنده

ناراحت کننده است ولی واقعیت داره

خوشحالم که می تونی مهمترین درس زندگیت رو یاد بگیری :

تو نمی تونی روی هیچ کس غیر از خودت حساب کنی

ناراحت کننده است ولی واقعیت داره !

 سام ماندس 

دلنوشته_حسین پناهی

حسین پناهی

چند بهشت و جهنم
زندگیِ مرا جبران خواهد کرد!

حسین پناهی

این سال ها_ اموزنده

مرگ

این سال ها
شماره تلفن ِ خیلی ها را خط زده َم
غزاله ، هوشنگ ،شاملو ، محمد…!
عدّه ای مرده َند
عدّه ای نیستند
عدّه ای رفته َند
و دور نیست روزی
که بسیاری شماره تلفن مرا خط خواهند زد
زندگی همین است
یک روز می نویسیم و روز ِ دیگر خط می زنیم!

زندگی یک اثر هنریست _ آموزنده

هنر زندگی

زندگی یک اثر هنریست ، نه یک مسئله ی ریاضی

بهش فکر نکن ، ازش لذت ببر

پند روزگار

زندگی

زندگی می گفت
از هر چیز
مقداری به جا می ماند!
دانه های قهوه در شیشه،
چند سیگار در پاکت،
و کمی درد در آدمی …

تورگوت اویار