جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زمزمه عشقانه_ فروغ فرخزاد

عاشقانه

لحظه ها را درياب
چشم
فردا كور است
نه چراغيست در آن پايان
هر چه از دور نمايانست
شايد آن نقطه نوراني
چشم گرگان بيابانست

فروغ فرخزاد