جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

شهر بزرگ من بنا می‌شود…

عشق

به تو سلام می‌کنم،
کنار تو می‌نشینم
و در خلوت تو،
شهر بزرگ من بنا می‌شود

 احمد شاملو