جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گذر زمان_عاشقانه ها

زمان

ساعت ها را عقب بردند
ما را جلو.
نیمه های امشب،
دو بار دوست ات خواهم داشت