جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آدمیان _شمس لنگرودی

شمس لنگرودی

از زحمت‌کشان، خارپشتان را دوست دارم

از پستان‌داران، خفاشان را

از خزندگان، ماران را دوست دارم

از گزندگان، آدمیان را…

شمس لنگرودی