جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته_ الهی قمشه ای

الهی قمشه ای

 

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده
نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده…
صادقانه زندگی کنید
ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم 
ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر بر آورده ایم…

الهی قمشه ای