جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

لذت بردن از زمان اکنون را ، والاترین هدف زندگی قرار دهیم

آرتور شوپنهاور

برترین خرد آن است که

لذت بردن از زمان اکنون را ، والاترین هدف زندگی قرار دهیم

زیرا این تنها واقعیتی است که وجود دارد

و مابقی چیزی نیست جز بازی های فکر …

ولی می شود آن را بزرگ ترین بی خردی هم نامید !

زیرا آنچه تنها برای یک لحظه هست

و بعد همچون رویایی ناپدید می شود

هرگز به کوششی جانفرسا نمی ارزد …

آرتور شوپنهاور