جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زمین یا زیرزمین_پائولو کوئلیو

پائولو کوئلیو

هر آن چه روی زمین یا زیرزمین است، همواره در حال دگرگونی است، چون زمین زنده است و روحی دارد.  

ما بخشی از این روح هستیم و به ندرت می‌دانیم که همواره به نفع ما عمل می‌کند…

پائولو کوئلیو