جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ازكدام فصليم يا كدام نسل…

ازكدام فصليم يا كدام نسل...

“دوست”كه باشی
فرقي نميكند منطقه زندگي من كجاست و تو كجايي…!
سطح تحصيلات من چقدره و تو چه مدركي داري…!
دور باشي يا نزديك…
رفاقت فاصله ها را پرميكند…
گاهي با حرف گاهي باسكوت…
دوست كه باشي
فرقي نميكند…
ازكدام فصليم يا كدام نسل…
رفيق بودنمان به تمامي نداشته هايمان مي ارزد..!!: