جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تاری بزن با ساز دل، آتش بزن بر راز دل

[ Photo, #تکستدونی Channel : @textdooniir ? ]

تاری بزن با ساز دل، آتش بزن بر راز دل

وانگه همین پیمانه را، لبریز کن با ناز دل