جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پس مواظب رابطه ها باشید

پس مواظب رابطه ها باشید

چایی که سرد میشه،
روش آب جوش میریزن گرم میشه…
درسته، گرم میشه…
اما کمرنگ میشه….
رابطه های ما با دیگران هم،
همینه…
میشه دوباره زندش کرد،
اما مثل اول ،
نه نمیشه …نه رنگش و نه طعمش….
پس مواظب رابطه ها باشید،
که لازم نشه آب داغ روش بریزین….