جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دیگر مفهوم واژه ی تنهایی را در نمی یابم….

آندره ژید

آنچه ” در خود فرو رفتن ” نام دارد ، برای من اجباری تحمل ناپذیر است ؛
دیگر مفهوم واژه ی تنهایی را در نمی یابم
با خویشتن خویش تنها بودن ، یعنی دیگر کسی نبودن ؛
و من پر از دیگرانم …

آندره ژید