جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دور باشی و تپنده بهتر است از اینکه …

تنها

دور باشـــي و تــپــــــنده …
بهتر است از اين که …
نزديـــک باشي و زننـــــــده …
اين مفــــــهوم را که در رگ هـــايت جاري کني …
ديگر تنـــــــــها نخواهي بود